Torbjørn Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Paulsen

Torbjørn Paulsen, Kristina Kjærheim, Janne Kærn, Jarle Norstein, Mathias Onsrud
30.09.2001
I 1997 ble det diagnostisert 478 nye tilfeller av eggstokkreft i Norge. Den aldersstandardiserte insidensraten har vist en svak stigning fra 11,9 per 100 000 i 1957 til 13,2 per 100 000 i 1997 (1),...
Claes Trop‘, Torbjørn Paulsen, Mark Baekelandt, Amin Makar
20.03.2000
Kirurgisk tumorreduksjon Teoretiske fordeler med tumorreduserende kirurgi (fjerning av så store tumormasser som mulig) ble først diskutert av Griffiths (7). Ved å fjerne store tumormasser tar man...