Torbjørn Øvreness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Øvreness

Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Torbjørn Øvreness, Svein Arne Nordbø, Gunnar Størvold
17.06.2004
Genital infeksjon forårsaket av Chlamydia trachomatis er den vanligst forekommende seksuelt overførbare sykdom i Norge, med over 15 000 positive prøver registrert i Meldingssystem for smittsomme...
Ragnhild H.T. Strand, Finn Egil Skjeldestad, Torbjørn Øvreness, Svein Arne Nordbø
17.06.2004
Siden 1980-årene har genital chlamydiainfeksjon vært en hyppig seksuelt overførbar sykdom i Norge. Infeksjonen kan gi kvinner salpingitt med etterfølgende tubar skade og nedsatt fruktbarhet ( 1  –  3...