Torbjørn Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Holm

Torbjørn Holm
20.08.2002
Hjertetransplantasjon er i dag etablert behandling for pasienter med endestadiet av hjertesvikt, dvs. pasienter med ejeksjonsfraksjon< 20 % og forventet levetid på ca. et halvt år. Hypertensjon og...
Torbjørn Holm, Svein Færestrand, Alf Inge Larsen, Kari Borgny Jønland, Lars Gullestad, Kenneth Dickstein, Ulf Köpp, Per Anton Sirnes, Pål M. Tande, Torkel Steen, Erik Kongsgård
27.05.2014
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand med høy dødelighet og med en forekomst på 1 – 3 % av befolkningen i den vestlige verden ( 1 ). Årlig vil ca. 2,5 % av befolkningen i 60-årsalderen rammes,...
Torbjørn Holm, Erik Kongsgård
05.08.2014
Nylig er det publisert norske retningslinjer for behandling av hjertesvikt med kardial resynkroniseringsterapi. Vi mener flere bør henvises til denne behandlingen som både øker overlevelse, bedrer...