Torbjørn Hoffstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Hoffstad

Jan Erik Otterstad, Jøran Hjelmesæth, Torbjørn Hoffstad
06.03.2003
Vi har med interesse lest Tom Sundars reportasjer i Tidsskriftet nr. 2/2003 ( 1 ). Vi i Tønsberg mener at forutsetningene for å opprette et invasivt senter her for å utføre perkutan koronar...