Torbjørn Graven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Graven

Torbjørn Graven, Jan P. Loennechen, Trond P. Leren
18.12.2008
Brugadas syndrom ble første gang beskrevet i 1992 og kjennetegnes ved atypisk høyre grenblokk med ST-elevasjon i de høyre prekordiale avledninger i elektrokardiogrammet (EKG), uten at det foreligger...
Torbjørn Graven, Jan P. Loennechen, Trond P. Leren
18.12.2008
Brugada syndrome was first described in 1992, and is characterized by atypical right bundle branch block with persistent ST-segment elevation in right precordial leads in the electrocardiogram (ECG)...
Torbjørn Graven, Håvard Dalen, Bjørnar Klykken, Robert J. Gil
06.10.2005
I den senere tid er det i flere artikler fra Japan blitt beskrevet et klinisk syndrom med brystsmerter, elektrokardiografiske forandringer og reversibel patologisk apikal veggbevegelse i venstre...