Torbjørn Graven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : tgraven@hnt.no

Kardiologisk seksjon

Sykehuset Levanger

Han har bidratt med idé, datainnsamling, analyse, tolking av data, har skrevet utkastet til manuskriptet og organisert revisjon og godkjenning av manuset.

Torbjørn Graven er spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer og er seksjonsoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Torbjørn Graven
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media