Torbjørn Folstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Folstad

Torbjørn Folstad, Morten Magelssen, Espen Heen
18.01.2007
Alle mennesker har menneskeverd, fordi de er mennesker. Når lovverket ikke er basert på dette prinsippet, blir grenseoppgangene vilkårlige, utydelige og ikke minst flyttbare. Forslaget til endringer...
Torbjørn Folstad, Espen Heen
07.09.2006
Provosert abort er i dagens norske samfunn kanskje et av de største gjenværende tabuer. Det er ikke overraskende at også forskningen og kunnskapen på dette feltet har vært begrenset til lett...
Torbjørn Folstad
01.07.2010
Ræder, MG. Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin 525 s, tab, ill. Oslo universitetssykehus, Ullevål, 2010 ISBN 978-82-92354-09-4 Denne grunnboken er ment som bakgrunn for og...