Torberg Torbergsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torberg Torbergsen

Christian A. Vedeler, Svein Ivar Mellgren, Roald Omdal, Torberg Torbergsen, Jan Aasly
09.09.2010
Intravenøs IgG-behandling (IVIG) er behandling med høyrenset IgG fremstilt fra plasma fra flere tusen blodgivere. Preparatet brukes som lavdoseterapi, dvs. 300 – 500 mg/kg, til pasienter med primær...
Kristin Ørstavik, Sigrid Svalheim, Ragnar Gunnarsson, Inge-Margrethe Gilboe, Torberg Torbergsen
17.04.2012
Vi beskriver en kvinne med en akutt innsettende alvorlig tilstand som krevde langvarig respiratorbehandling. Da sederingen ble trappet ned, våknet hun tilsynelatende ikke. En kvinne i slutten av 60-...
Sissel Løseth, Torberg Torbergsen
22.01.2013
EMG-undersøkelse. Vanligvis brukes såkalt konsentrisk nåleelektrode der den registrerende elektroden ligger sentralt i nålen og kommer ut på spissen, mens nålens skaft fungerer som referanse. De...