Torben Ianssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torben Ianssen

Torben Ianssen, Hans Ivar Hanevik
28.02.2008
Ernst Bjerke tar i Tidsskriftet nr. 24/2007 – julenummeret – frem en interessant kasuistikk fra vår norske medisinske historie ( 1 ). Det dreier seg om et av Norges få beskrevne tilfeller av...
Torben Ianssen, Roar Juul
20.02.2003
Behandling av hjernesvulster er omdiskutert og valg av behandlingsstrategi varierer sterkt. Ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim har man basert seg på kirurgi som...