Tora M. Zimmer Stensvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tora M. Zimmer Stensvold

Tora M. Zimmer Stensvold
15.10.2018
Knut Engedal, Per Kristian Haugen, red. Demens Sykdommer, diagnostikk og behandling. 398 s, tab, ill. Tønsberg: Forlaget aldring og helse, 2018. Pris NOK 480 ISBN 978-82-8061-339-4 Dette er en...