Tor Skomedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Skomedal

Finn Olav Levy, Hege Salvesen Blix, Jon Birger Haug, Anne-Kari Holm, Tor Skomedal
22.02.2021
Professor emeritus Åsmund Reikvam døde 12. desember 2020 etter lengre tids sykdom, 76 år gammel. Den alltid korrekte og velforberedte hjertespesialisten, overlegen, sjefslegen,...
Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Helge Refsum, Ingrid Os, Arne Westheim
09.12.2019
Professor emeritus Knud Holck Landmark døde 28. september 2019. Den menneskekjære og livsglade allmennpraktikeren, hjertespesialisten, forskeren og farmakologen er gått bort, 88 år gammel. Etter...
Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Ivar Prydz Gladhaug, Hege Thoresen, Jørg Mørland
28.01.2019
Thoralf Christoffersen døde 29.10.2018, 77 år gammel. Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet og Universitetet i Oslo har mistet en sentral medarbeider og faglig inspirator gjennom over 40...
Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Oliver Meyerdierks, Solbjørg Sagedal, Harald Langberg, Branimir Draganov
16.10.2017
Overlege Håvard Viko døde på Hallingdal sjukestugu 10. august av lungekreft etter tre år med sykdom. Han var født i Gol og ble 55 år. Etter endt studium i 1988 var han i turnus ved Kristiansund...
Ivar Prydz Gladhaug, Tor Skomedal, Jørg Mørland, Thoralf Christoffersen, Jan-Bjørn Osnes
21.08.2017
Johannes Setekleiv døde 6. mai 2017, 90 år gammel. Farmakologisk institutt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) var hans arbeidssted som dosent og professor i nær 30 år. Han ble...
Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner
12.11.2013
Central anticholinergic syndrome can be life-threatening. The condition can occur as a result of unintended strong anticholinergic actions of a range of drugs. In rare cases, injection of olanzapine...
Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner
12.11.2013
Sentralt antikolinergt syndrom kan være livstruende. Tilstanden skyldes utilsiktet sterk antikolinerg virkning av en rekke medikamenter. I sjeldne tilfeller kan injeksjon av olanzapinpamoat gi en...
Trine Bjørner, Ingunn Fride Tvete, Ivar Aursnes  †, Tor Skomedal
29.10.2013
Benzodiazepiner og z-hypnotika (zopiklon og zolpidem) forskrives vesentlig i allmennpraksis ( 1 ). Nær halvparten av pasienter innlagt i psykiatriske og somatiske sykehus får også...