Tor Magne Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tor Magne Johnsen er spesialist i allmennmedisin ved Midtbyen Legesenter, Trondheim, forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø og universitetslektor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Artikler av Tor Magne Johnsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media