Tor Magne Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Midtbyen legesenter, Trondheim

og

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

NTNU

Han har bidratt til alle deler av arbeidet med artikkelen.

Tor Magne Johnsen er spesialist i allmennmedisin, fastlege og universitetslektor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tor Magne Johnsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media