Tor Henrik Tvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

Tor Henrik Anderson Tvedt er spesialist i indremedisin og i blodsykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tor Henrik Tvedt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media