Tor Henrik Tvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Henrik Tvedt

Tor Henrik Tvedt, Silje Orstad, Steinar Skrede
08.09.2015
En kvinne i 80-årene med transformert follikulært lymfom var under cellegiftbehandling med rituksimab, cyklofosfamid, doksorubicin og bleomycin med vekstfaktorstøtte. Hun ble innlagt i nøytropen fase...
Tor Henrik Anderson Tvedt, Pål Andre Holme, Øystein Bruserud
27.05.2014
En mann i begynnelsen av 80-årene ble lagt inn på lokalsykehuset med spontane og anemiserende hud- og muskelblødninger. Pasienten brukte både warfarin og acetylsalisylsyre, men blødningene viste seg...