Tor Erik Danielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Erik Danielsen

Elin Watts, Pål Brenno, Per Søstrand, Kristine Lillelund, Tor Erik Danielsen
16.10.2012
Eksponering for støy er en hovedårsak til permanent hørseltap. Støymålinger tyder på betydelig støyeksponering for de tilstedeværende under ortopediske prosedyrer. Ansatte som utfører ortopediske...
Jose Hernán Alfonso, Tor Erik Danielsen, Jan-Øivind Holm
13.01.2015
Takk til forfatterne, som med denne lederen bidrar til å minne oss om legers viktige rolle for å forebygge arbeidsbetinget sykdom, herunder kartlegging av arbeidsplassen ( 1 ). Dette bør også være...