Tor Claudi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Claudi

Kristina Barbara Slåtsve, Knut Tore Lappegård, Tor Claudi
11.01.2021
Vi leste med interesse kronikken «Hvor mange har diabetes i Norge i 2020?» av Stene og medarbeidere ( 1 ). Estimert prevalens av type 2-diabetes basert på informasjon fra Reseptregisteret om bruk av...
Tor Claudi, John G. Cooper, Anne Karen Jenum
23.08.2007
Odd Erik Johansen konkluderer i et innlegg i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 med at pasienter med type 2-diabetes bør følges opp ved medisinske poliklinikker ( 1 ). Bakgrunnen for dette er en...
Tor Claudi, Wibeche Ingskog, John G. Cooper, Anne Karen Jenum, Marie Fjelde Hausken
20.11.2008
De siste 30 årene har prevalensen av diabetes økt betydelig både i Norge og i resten av verden ( 1 , 2 ). Helseministeren lanserte i 2006 en nasjonal diabetesstrategi for 2006 – 10, der data om...
Tor Claudi
09.03.2006
Det er stor avstand mellom behandlingsmål og måloppnåelse ved diabetesbehandlingen i Norge.Er problemet helsevesenet, pasientene eller medikamentene? Prevalensen av type 2-diabetes er økende og den...
Tor Claudi
02.11.2006
Næss, Siri Eriksen, John Diabetes og livskvalitet 133 s, tab, ill. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), 2006. Pris NOK 180 ISBN 82-7894-236-6 Diabetes er en...
Tor Claudi, John G. Cooper, Marie Fjelde Hausken, Tore Michaelsen, Knut Harboe, Wibeche Ingskog, Anders Østrem
03.06.2004
Prevalensen av type 2-diabetes øker raskt både i Norge ( 1 ) og i resten av verden ( 2 ). Personer med type 2-diabetes har en betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom ( 3 , 4 ). Man finner ofte...
Tor Claudi, Kåre Birkeland, Trond Jensen
28.05.2003
Personer med type 2-diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Det er enighet om at sekundærprevensjon med statin er indisert for denne gruppen. Vi mener at nyere studier ikke dokumenterer at...
Kåre I. Birkeland, Tor Claudi, Viggo Hansteen, Kristian F. Hanssen, Ingvar Hjermann, Trond Jenssen, Jak Jervell, Ingrid Os
10.09.2000
Den vanligste årsaken til for tidlig død blant pasienter med diabetes er hjerte- og karsykdommer, og forekomsten av slike sykdommer er flere ganger så høy hos diabetikere som hos ikke-diabetikere (1...
John G. Cooper, Tor Claudi, Hrafnkell B. Thordarson, Karianne Fjeld Løvaas, Siri Carlsen, Sverre Sandberg, Geir Thue
12.11.2013
The incidence of diabetes is increasing in Norway and the rest of the world ( 1 ). Figures for 2011 from the Norwegian Prescription Database indicate that there are approximately 200 000 persons...
Valdemar Grill, Tor Claudi, Ivar Følling, Trond Jenssen, Kristian Hanssen, Jak Jervell
20.06.2000
Diabetes mellitus er karakterisert av kronisk hyperglykemi. Hyperglykemi kan gi symptomer som tørst, polyuri, tretthet, men kan også være uten symptomer. Diagnosen må stilles ut fra...
Tor Claudi, John G. Cooper, Cecilie Daae
20.09.2000
En rekke studier har gitt oss mer kunnskap om behandlingen av pasienter med diabetes. Noen små skandinaviske studier fra 1980-årene (1, 2) og senere den amerikanske DCCT-studien (3), viser at det er...
Jens Petter Berg, Kristian F. Hanssen, Kristian S. Bjerve, Tor Claudi, Knut Dahl-Jørgensen, Pål Rustad, Sverre Sandberg, Torild Skrivarhaug
18.03.2011
Analyse av hemoglobin A 1c (HbA 1c ) er det viktigste hjelpemidlet til å vurdere hvor godt regulert blodsukkernivået til en pasient med diabetes er over tid. I januar i år anbefalte WHOs...
John G. Cooper, Tor Claudi, Hrafnkell B. Thordarson, Karianne Fjeld Løvaas, Siri Carlsen, Sverre Sandberg, Geir Thue
12.11.2013
Forekomsten av diabetes er økende i Norge og i resten av verden ( 1 ). Tall fra Reseptregisteret for 2011 tilsier at det er det ca. 200 000 personer med kjent diabetes i Norge ( 2 ), og av disse har...
John Graham Cooper, Tor Claudi, Kristian Jong Høines, Inger Lyngstad, Bjørn Gjelsvik, Gunnar Mouland, Normund Svoen, Anne Karen Jenum
03.05.2016
Etter en henvendelse fra Norsk forening for allmennmedisin har Kunnskapssenteret i Tidsskriftet nr. 5/2016 publisert en systematisk oversikt av effekten av bruk av skjema i oppfølging av diabetes i...