Tor Bjerkedal*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Rikstrygdeverket

* Nåværende adresse:

Kontoret for militærmedisinsk forskning og utvikling

Forsvarets sanitet

Artikler av Tor Bjerkedal*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media