Tor B. Aasen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tor B. Aasen (f. 1946) er spesialist i lungesykdommer og i indremedisin, med spesiell kompetanse innen arbeidsrelaterte lungesykdommer. Han er avdelingsoverlege og avdelingsdirektør ved Yrkesmedisinsk avdeling.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Yrkesmedisinsk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Tor B. Aasen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media