Tone Mørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Mørk

Tone Mørk
10.06.2001
Det vises til artikkelen Luftens leger føler seg skviset (1) i nr. 10/2001. Rikstrygdeverket vil be om spalteplass for en liten redegjørelse. Driftsansvaret for Statens luftambulansetjeneste er delt...