Tone Kristin Bergersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Kristin Bergersen

Tone Kristin Bergersen, Cato Mørk
16.04.2009
En kvinne utviklet bilateralt lymfødem i legg og fot med papillomatøse hudlesjoner. Dessuten var de ytterste delene av fingrene fortykket og hun hadde exophthalmus. Hos henne ga tidligere...
Tone Kristin Bergersen
21.08.2012
Langøen, Arne Sårbehandling og hudpleie 317 s, tab, ill. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk, 2012 Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-41518-18 Boken er skrevet som en lærebok innen sårbehandling og hudpleie...