Tone Enden

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Enden

Tone Enden, Tomm Bernklev, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Cecilie Delphin Amdal
08.05.2018
Pasientrapporterte utfallsmålinger gir mer relevant klinisk forskning. Slike data må innhentes og håndteres på riktig måte. Pasientrapporterte utfallsmål (patient reported outcome measures, PROM) i...
Tone Enden, Nils-Einar Kløw, Per Morten Sandset
22.06.2006
Trombolytisk behandling ved proksimal dyp venetrombose gir sannsynligvis redusert risiko for posttrombotisk syndrom sammenliknet med antikoagulasjonsbehandling. Det er vist at systemisk trombolytisk...
Tone Enden, Per Morten Sandset, Nils-Einar Kløw
29.05.2012
In cases of extensive deep vein thrombosis, supplementary treatment with catheter-directed thrombolysis can reduce the number of cases of post-thrombotic chronic leg problems. We therefore believe...
Egil Johnson, Bjørg Eline Gjerlaug, Anne Holck- Steen, Hans-Olaf Johannessen, Erik Carlsen, Tone Enden, Hans Jørgen Noreng, Anders Drolsum
03.02.2005
Årlig insidens av oesophaguscancer i Norge er tre per 100 000 menn og én per 100 000 kvinner, hvilket tilsvarer 140 til 160 nye tilfeller hvert år. Hovedsymptomene er dysfagi, vekttap og smerter. Ved...
Tone Enden, Per Morten Sandset, Nils-Einar Kløw
29.05.2012
Ved omfattende dyp venetrombose kan tilleggsbehandling med kateterbasert trombolyse gi færre kroniske plager i beinet. Derfor mener vi at voksne med akutte tromboser i bekkenet og øvre del av låret...