Tone Bjørge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Bjørge

Tone Bjørge, Anders Engeland
10.08.2002
Figur 1 Salg av p-piller i Norge, 1967 – 2000 ( 2 ) Figur 2 20-årsrisiko for å få minst en av kreftformene brystkreft, ovarialcancer, kolorektalcancer og/eller endometriecancer Siden p-pillen ble...
A. Kathrine Lie, Tone Bjørge, Åslaug Helland, Bjørn Hagen, Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagmar, Steinar Thoresen
20.10.2001
Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis, og utgjør ca. 10 % av all kreft hos kvinner (1). Sykdommen er den femte hyppigste ”kreftdødsårsak” blant kvinner, og...
Tone Bjørge, Anne Dørum, Claes G. Tropé
10.05.2000
På verdensbasis er ovarialcancer den sjette vanligste kreftformen blant kvinner, og fører til ca. 100 000 dødsfall årlig (1, 2). I den vestlige delen av verden er mortaliteten av ovarialcancer høyest...
Claes G. Tropé, Mark Baekelandt, Tone Bjørge, Vera Abeler, Janne Kærn
30.09.2000
I 1929 beskrev Taylor (1) og i 1932 Taylor & Alsop (2) en egen gruppe epiteliale ovarialsvulster som hadde histopatologiske egenskaper og en biologisk virkning som var en mellomting mellom de...