Tomm Brostrup Müller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tomm Brostrup Müller

Tomm Brostrup Müller
02.10.2012
I sin kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 14/2012 presenterer Dag Bratlid noen tanker rundt fordeling av legers arbeidstid i sykehus ( 1 ). Med et nokså begrenset utgangspunkt i en analyse av...
Vidar Rao, Tomm Brostrup Müller, Erik Magnus Berntsen
02.10.2012
En kvinne i slutten av 70-årene ble innlagt på medisinsk avdeling grunnet manglende evne til egenomsorg. Hun fremsto som apatisk, mimikkfattig og svært ordknapp, men somatisk og nevrologisk...