Tomm B. Müller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tomm B. Müller

Øystein P. Nygaard, Tomm B. Müller, Magne Rø, Kjell Arne Kvistad, Gunnar Leivseth
22.04.2010
Vi leste med interesse Per Holcks redegjørelse for cervikalcolumnas anatomi i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) og ble derfor overrasket over at avsnittet om skader i cervikalcolumna var så lite basert...