Tom Øresland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Øresland

Tom Øresland, Bjørn Moum
19.11.2009
Bruken av TNF-α-hemmere øker raskt, og en økt risiko for infeksjoner ved behandling bekymrer kirurger som må operere disse pasientene. Blant gastrokirurger råder det skepsis til hva et slikt inngrep...
Tom Øresland
23.08.2011
Lindsay, Ian Nugent, Karen Dixon, Tony Pelvic floor disorders for the colorectal surgeon 278 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 50 ISBN 978-0-19-957962-4 Ikke bare...
Hans H. Wasmuth, Tom Øresland
01.10.2013
Bekkenreservoarkirurgi er et behandlingsalternativ til permanent ileostomi. Prosedyren er kompleks, og faren for havari og komplikasjoner er høy. Det burde være innlysende at en slik prosedyre ikke...