Tom Ivar Lund Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Ivar Lund Nilsen

Tom Ivar Lund Nilsen
10.04.2002
Mellom 1984 og 1986 deltok nesten 90 % (38 244 kvinner og 36 795 menn) av den voksne befolkning i Nord-Trøndelag fylke i en omfattende helseundersøkelse (HUNT). Data fra HUNT ble i 1998 koblet til...
Tom Ivar Lund Nilsen, Lars J. Vatten
30.10.2002
For vel ti år siden lanserte Trichopoulos hypotesen om at brystkreft kan føres tilbake til påvirkninger som fant sted allerede i mors liv (1). Det lå implisitt i hypotesen at faktorer som stimulerer...