Tom-Harald Edna

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom-Harald Edna

Bernt Melby, Karsten Vada, Tom-Harald Edna
14.08.2008
Tormod Bjerkeset kom til Innherred sykehus i Levanger som avdelingsoverlege ved Kirurgisk avdeling i 1980, 47 år gammel. Han hadde bak seg bl.a. ni års arbeid ved Haukeland sykehus. Vi skjønte fort...
Tormod Bjerkeset, Tom-Harald Edna, Knut Skreden, Hanne Tøndel*
10.05.2002
Akutt pankreatitt er en relativt hyppig lidelse med økende innsidens (1). Insidensen angis i USA til å være 27 per 100 000 i aldersgruppen 15 – 44 år og hele 50 per 100 000 hos pasienter over 65 år (...
Tormod Bjerkeset, Knut Skreden, Tom-Harald Edna, Hanne Tøndel*
10.03.2002
Akutt pankreatitt er en fryktet komplikasjon til gallesteinssykdommen og forekommer hos 6 – 8 % av pasienter med symptomatisk gallestein. Både forekomst og alvorlighetsgrad av pankreatitt er angitt å...