Tjønnfjord GE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tjønnfjord GE

Vetlesen A, Kjeldsen-Kragh J, Tjønnfjord GE
30.10.1999
Sammendrag Paroksystisk nattlig hemoglobinuri (PNH) er en ervervet klonal sykdom som affiserer blodcellenes cellemembran. Årsaken er en somatisk mutasjon på hematopoetisk stamcellenivå, som...