Thune O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thune O

Bjerkedal T, Thune O, Irgens LM
20.02.1999
Sammendrag Årlig antall 16-24-åringer som uførepensjoneres øker. Av tiltak som kunne komme på tale for å motvirke denne tendensen ville være tidlig diagnose av barn med økt risiko for varig...