Thrasyvoulos Tzellos

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for hudsykdommer

Nordlandssykehuset Bodø

og

Helsevitenskapelig fakultet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Han har bidratt med faglig og språklig tilbakemelding.

Thrasyvoulos Tzellos er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, M.Sc., ph.d., og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har tidligere sittet i styret til UCL og Sanofi, og sitter i styret til Abbvie. Han har mottatt forelesningshonorar fra sistnevnte. Sykehuset (UNN Harstad) mottar også finansiell støtte fra Abbvie og UCB for fase 2 og 3 studier.

Artikler av Thrasyvoulos Tzellos
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media