Thor-Henrik Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thor-Henrik Henriksen

Thor-Henrik Henriksen
10.08.2002
Halvparten av jordens befolkning har infeksjon med Helicobacter pylori, og 10 – 22 % av disse pådrar seg ulcus pepticum i løpet av livet; risikoen avhenger av hvor i verden man bor. Dessuten er...
Hilde Marie Engjom, Thor-Henrik Henriksen, Sven Young, Kari Schrøder Hansen
06.10.2015
The global shortage of qualified health workers is particularly severe in low-income countries. The experiences from the recent Ebola outbreak in West Africa demonstrate how lack of capacity and...
Thor-Henrik Henriksen
28.01.2014
I Tidsskriftet nr. 21/2013 reiser Elling Ulvestad fortjenstfullt fagintern debatt om borreliose ( 1 ). Problemets kjerne er en stor gruppe mennesker som er helt eller delvis invalidisert av smerter,...
Thor-Henrik Henriksen
28.10.2014
Mysterud, Iver Flåttoverførte sykdommer Et alvorlig helseproblem. 295 s, tab, ill. Jar: Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF), 2014. Pris NOK 295 ISBN 978-82-999591-0-0 Denne boken er det vanskelig...
Hilde Marie Engjom, Thor-Henrik Henriksen, Sven Young, Kari Schrøder Hansen
06.10.2015
Mangel på kvalifisert helsepersonell rammar låginntektsland særleg hardt. Erfaringane med ebolautbrotet i Vest-Afrika viser korleis manglande kapasitet og kvalitet i helsetenesta raskt kan få globale...