Thor-Henrik Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Thor-Henrik Henriksen (f. 1949) er spesialist i indremedisin og i infeksjonsmedisin og er overlege ved Medisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgjande interessekonfliktar: Sykehuset i Vestfold har motteke statleg støtte til utvekslingsprogram.

Artikler av Thor-Henrik Henriksen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media