Thomas Kleinrath

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Kleinrath

Kristian Kolnes, Thomas Kleinrath, Naohisa Kamiyama
18.11.2019
The image and video show a striking phenomenon that can occur during contrast-enhanced ultrasound of the liver. A man was referred for contrast-enhanced ultrasound-guided biopsy of a suspected liver...
Kristian Kolnes, Thomas Kleinrath, Naohisa Kamiyama
18.11.2019
Bilete og video viser eit iaugefallande fenomen som kan oppstå i levra ved ultralyd med kontrastmiddel. Ein mann var tilvist til kontrastforsterka ultralydrettleia biopsi av ein mistenkt metastase i...