Thomas Bøhmer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Bøhmer

Harald Schrader, Jan Aasly, Thomas Bøhmer
21.08.2017
Vi takker Næss & Steen for at de setter søkelyset på de bekymringer som leger har, når de åpent skal stille en diagnose som tilsier at pasienten simulerer og snakker usant. De stusser også over...
Harald Schrader, Jan O. Aasly, Thomas Bøhmer
23.05.2017
Munchausen syndrome does not fall into the category of an ordinary somatic, psychological or psychosomatic illness, and its identification, diagnosis and treatment present an unusually great...
Harald Schrader, Jan O. Aasly, Thomas Bøhmer
23.05.2017
Münchhausens syndrom passer ikke inn i en vanlig somatisk, psykisk eller psykosomatisk sykdomsforståelse og representerer en usedvanlig stor utfordring med henblikk på identifisering, diagnostisering...
Erlend T. Aasheim, Tom Mala, Torgeir T. Søvik, Jon Kristinsson, Thomas Bøhmer
04.01.2007
Forekomsten av fedme øker både blant barn og voksne i Norge ( 1 ). Fedme øker risikoen for type 2-diabetes, koronar hjertesykdom, hypertensjon, slag, enkelte kreftsykdommer, galleblæresykdom,...
Thomas Bøhmer
04.11.2004
En rekke mennesker, både friske og syke, vil kunne ha nytte av kosttilskudd. Det er gode muligheter for å kunne gjøre kliniske studier med slike tilskudd ved mange medisinske tilstander. Risikoen ved...
Thomas Bøhmer, Morten Mowé
10.01.2002
Det er et prisverdig initiativ Legeforeningen har tatt med utgivelsen av rapporten Når du er gammel og ingen vil ha deg , om eldre og eldreomsorg (1). Etter det jeg har fått opplyst, har...
Thomas Bøhmer, Morten Mowé
30.03.2000
Basert på materiale publisert i Age & Ageing (25) Tungeatrofi, definert som fravær av tungens papiller, betraktes som en markør for ernæringssvikt og forelå hos nesten 5 % ved en stor...
Thomas Bøhmer
30.04.2000
I artikkelen Nevrologisk sykdom assosiert med cøliaki (1) reises spørsmålet om vitaminmangel kan representere en mulig sammenheng mellom cøliaki og ulike nevrologiske fenomener. Denne artikkelen...
Thomas Bøhmer
03.02.2005
Carl Ditlef Jacobsen savner i min oversikt at «blodprøveanalyser kan avsløre mangeltilstander eller – helst det motsatte…». De råd jeg gir, er nettopp basert på blod- og serumanalyser, uten at jeg så...
Thomas Bøhmer, Erik Fink Eriksen
15.11.2011
I Tidsskriftet nr. 4/2011 omtales en kvinne med anoreksi, hypokalemi og kramper ( 1 ). Pasienten hadde hatt langvarige brekninger, kroppsmasseindeks på 14 kg/m², serum-kaliumnivå på 1,7 mmol/l og...