Thomas Blix Grydeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Blix Grydeland

Inga-Cecilie Sørheim, Amund Gulsvik, Per Sigvald Bakke, Jan Christian Brøgger, Thomas Blix Grydeland, Edwin K. Silverman
22.10.2009
Karakteristisk for kols er en luftveisobstruksjon som ikke er fullstendig reversibel. De siste 40 år er spirometri – med lungefunksjonsmålene forsert ekspiratorisk volum på ett sekund (FEV₁) og...
Thomas Blix Grydeland, Paal Methlie, Per Sigvald Bakke
26.01.2006
8 – 10 % av den norske befolkningen lider av obstruktive lungesykdommer, og antallet er økende ( 1 , 2 ). De fleste pasientene blir behandlet med inhalasjonssteroider, inhalerte bronkodilatorer eller...