Thomas Benestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Benestad

Thomas Benestad
18.11.2004
Denne artikkelen gir en kort oversikt over hvilke rettigheter pasienter med yrkesskade eller yrkessykdom har i forhold til forsikringsselskaper og den forsikringsmessige ordningen. Yrkesskadesystemet...
Thomas Benestad
04.05.2005
Hvilke lover og regler gjelder for erstatning etter trafikkulykker? Hvilken betydning, utover de medisinske forhold, har legens arbeid i slike erstatningssaker? Generelle erstatningsvilkår I alle...
Thomas Benestad
19.05.2005
Voldsoffererstatning ytes av staten til skadelidte etter visse voldshandlinger, blant annet overfall, mishandling og voldtekt. I enkelte tilfeller vil leger kunne bistå med informasjon som kan være...