Thale Cathrine Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging

Avdeling for smittevern og beredskap

Folkehelseinstituttet

Forfatterbidrag: revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Thale Cathrine Berg er seniorrådgiver.

Artikler av Thale Cathrine Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media