Terje Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Strand

Rune Eggum, Kjell Saatvedt, Harald Brunvand, Terje Strand, Thore H. Pedersen, Jan L. Svennevig
02.06.2005
En 54 år gammel mann gjennomgikk hjerteinfarkt i 1989 og ble da streptokinasebehandlet. I 1998 fikk han utført perkutan koronar intervensjon (PCI) med innleggelse av stent i høyre...
Per P. Bredmose, Jon-Kenneth Heltne, Terje Strand
22.04.2010
I Tidsskriftet nr. 2/2010 berettet Anders W. Carlsen og medarbeidere om forløpet av en vellykket gjenoppliving etter hjertestans ( 1 ). Først må vi gratulere med at pasienten overlevde. Imidlertid...