Terje Steigen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Steigen

Kaare Harald Bønaa, Terje Steigen
22.01.2018
Hovedpoenget i vår kronikk er at det ikke er vitenskapelig dokumentasjon for å anbefale koronar angiografi innen 24 timer ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI). Dette berører ikke Eek og...
Kaare Harald Bønaa, Terje Steigen
15.11.2017
Many patients with non-ST-elevation acute myocardial infarction (NSTEMI) ultimately undergo percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass surgery. Both procedures require prior...
Kaare Harald Bønaa, Terje Steigen
13.11.2017
Den endelige behandling ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon er ofte perkutan koronar intervensjon eller koronar bypass-kirurgi. Begge metoder forutsetter diagnostisk koronar angiografi. Skal...
Sigrun Halvorsen, Kurt I. Myhre, Terje Steigen, Jan Erik Nordrehaug, Torstein Gundersen, Rune Wiseth
23.01.2003
Ved akutt hjerteinfarkt er rask og fullstendig gjenåpning av den tilstoppede koronararterien viktig for pasientens prognose ( 1 ). Intravenøs trombolytisk behandling har lenge vært standardbehandling...