Terje Neraal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Neraal

Terje Neraal
26.08.2004
En forståelsesmodell for psykoser der pasient og pårørende møtes med en psykoterapeutisk holdning, har virket svært provoserende for mange norske leger. Pasient og pårørende sitter inne med mye «...
Terje Neraal
20.05.2004
Her beskrives familiebehandlingen av en 18 år gammel ungdom med vedvarende psykotiske paranoide vrangforestillinger som etter fire års behandling var symptomfri og integrert i arbeidslivet...
Terje Neraal
10.10.2002
Petter Andreas Ringen & Alv A. Dahl (1) argumenterer i Tidsskriftet nr. 20/2002 for et helhetssyn på psykiatriske sykdommer, der nevrobiologi har sin integrerte plass, men ikke på bekostning av...
Terje Neraal
30.05.2001
Det å kartlegge forskrivningen av sentralstimulerende medikasjon til barn er fortjenstfullt, slik det er gjort i Harald Åsheim og medarbeideres artikkel i Tidsskriftet nr. 8/2001 (1). Å konkludere...
Terje Neraal
07.01.2011
I Tidsskriftet nr. 19/2010 sammenfattes en undersøkelse om sammenhengen mellom sosioøknomiske forhold og AD/HD hos barn ( 1 ). Konklusjonen lyder: «Selv om den arvelige komponenten er sterk, antyder...
Terje Neraal
19.04.2016
Den grundige og kloke studien kollegagruppen ved Haukeland sykehus har utført ved utmattelsestilstander viser at den mystifiseringen som inntrer når utmattelse ensidig puttes i en somatisk bås, i...