Terje K. Steigen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje K. Steigen

Terje K. Steigen, Rune Wiseth, Jan Erik Nordrehaug
04.03.2004
Akutte koronarsyndromer skyldes nesten alltid trombedanning i allerede aterosklerotiske koronararterier ( 1 ). Dette medfører redusert blodgjennomstrømming til myokard, og hjerteinfarkt kan bli...
Rolf Busund, Terje K. Steigen, Torvind Næsheim, Børge Schive
18.02.2011
Prosessen frem mot publikasjon av vår artikkel som trykkes i dette nummer av Tidsskriftet har vært komplisert. Tidsskriftet har gitt sin versjon av prosessen på lederplass, og har gitt oss anledning...
Terje K. Steigen, Børge Schive, Torvind Næsheim, Rolf Busund
18.02.2011
Aortastenose er den vanligste ervervede klaffelidelse i den vestlige verden, med en insidens på ca. 5  % hos dem over 75 år ( 1 ). Insidensen øker med økende alder, og pasientene har ofte betydelig...