Terje Hoel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Hoel

Reidun Brunvatne, Hans Blystad, Terje Hoel
20.06.2002
Til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt ble det i 2000 meldt 11 771 tilfeller av nominativt meldepliktige smittsomme sykdommer (1). Av disse er 6 088...
Terje Hoel
10.05.2001
God immunitet mot kikhoste og difteri gjennom hele livet er viktig. I dette nummer av Tidsskriftet presenterer Synne Sandbu og medarbeidere to parallelle studier (1). De har undersøkt immunrespons og...
Gabriel Ånestad, Terje Hoel, Olaf Scheel, Kirsti Vainio
20.09.2000
I utviklingen av aterosklerose er inflammatoriske prosesser i karveggen, blant annet i form av celleinfiltrater, karakteristiske funn. Samtidig påvises degenerative forandringer i form av...
Gabriel Ånestad, Kirsti Vainio, Terje Hoel, Olaf Scheel
22.09.2005
Studier har vist at statiner kan ha en beskyttende virkning ved systemiske infeksjoner. Det diskuteres om de antiinflammatoriske og immunmodulerende egenskapene til statiner kan dempe skadene til...