Tanja Holager

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tanja Holager

Per Lagerløv, Tanja Holager, Sølvi Helseth, Elin O. Rosvold
13.08.2009
En internasjonal undersøkelse i 1998 viste at 26 % av norske gutter og 37 % av norske jenter i alder 11 – 15 år hadde tatt medisin for hodepine siste måned ( 1 ). Studien konkluderte med at mange...
Tanja Holager, Per Lagerløv, Sølvi Helseth, Elin O. Rosvold
13.08.2009
Vel halvparten av norske 15 – 16-årige jenter og en firedel av guttene rapporterer at de har brukt reseptfrie smertestillende legemidler siste måned ( 1 ). Med den nye apotekloven av 1.3. 2001...
Per Lagerløv*, Tanja Holager, Tone Westergren, Geir Aamodt
17.06.2004
Inntil ca. 1980 var acetylsalisylsyre det mest kjøpte reseptfrie febernedsettende og smertestillende midlet i Norge. På den tiden ble man klar over at acetylsalisylsyre gir økt forekomst av Reyes...
Per Lagerløv*, Tanja Holager, Tone Westergren, Geir Aamodt
26.08.2004
Paracetamol virker analgetisk og antipyretisk og har vært et vanlig og mye brukt legemiddel i mange år. Hos barn kan det være vanskelig å skille moderat smerte fra andre tilstander som gir ubehag,...