Synnve Schjølberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt til datainnsamling, tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av siste manusversjon.

Synnve Schjølberg er spesialist i klinisk psykologi og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Synnve Schjølberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media