Synnøve M. Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: synnove.magnhild.jensen@unn.no

Synnøve M. Jensen er spesialist i nevrologi og overlege ved Nevromuskulært kompetansesenter, Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun er Muskelregisterets faglige leder.

Artikler av Synnøve M. Jensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media