Synnøve M. Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Synnøve M. Jensen er spesialist i nevrologi og overlege ved Nevromuskulært kompetansesenter, Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun er Muskelregisterets faglige leder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Synnøve M. Jensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media