Svetlana Ondrasova Skurtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svetlana Ondrasova Skurtveit

Helge Waal, Jørn Henrik Vold, Svetlana Ondrasova Skurtveit
07.09.2020
Quetiapine is increasingly being used as a sedative and hypnotic drug, especially in the treatment of addiction disorders. Some have warned against this practice. However, a review of the research...
Helge Waal, Jørn Henrik Vold, Svetlana Ondrasova Skurtveit
25.08.2020
Kvetiapin blir i økende grad brukt som beroligende og søvngivende middel, særlig innen behandling av ruslidelser. Enkelte har advart mot slik praksis. En gjennomgang av forskningslitteraturen gir...