Sverre Myren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Myren

Sverre Myren, Jostein Halgunset
29.05.2012
Knowledge about the origin of words makes it easier to understand anatomical names. Such insight can sometimes give a feeling of flying. Many anatomical expressions derive from the structures’...
Sverre Myren, Titto T. Idicula, Kjell Arne Kvistad
15.12.2015
A healthy man in his 40s was going Christmas shopping. In the car on the way there, he noticed that he was having memory problems, and that he could not recall where he had put the gifts he had...
Sverre Myren, Jostein Halgunset
29.05.2012
Kunnskap om ordenes opprinnelse gjør det enklere å forstå anatomiske navn. Innsikten kan noen ganger gi oss følelsen av å fly. Mange anatomiske uttrykk kommer av likheten strukturene har med planter...
Eva Gunnes, Sverre Myren, Helge M. Garåsen, Geir W. Jacobsen
11.06.2013
Flere rapporter har vist at fastlegeordningen fungerer dårligere for rusmisbrukere enn for den øvrige befolkningen. Likevel er flertallet av rusmisbrukere fornøyd med fastlegen sin. I en...
Sverre Myren, Katrine Melby
11.03.2014
Å. Haugstvedt & H. Moi tar i en tankevekkende kasuistikk i Tidsskriftet nr. 1/2014 opp viktige temaer og stimulerer til diskusjon ( 1 ). Forfatterne oppfordrer særlig fastleger til å søke...
Sverre Myren, Olav Spigset, Øivind Larsen
19.08.2014
I fagspråk, som i språk ellers, kommer ord inn, blir hyppig brukt en tid og forsvinner så gradvis. Et eksempel fra pasientjournalen er «cave». Vi ønsket å finne ut mer om dette eiendommelige...
Sverre Myren, Kirsten Larsen Grønhaug, Bjørn Svarva
02.09.2014
En jente i tenårene hadde støtt sammen med en motspiller under en håndballkamp og fått metakarpofalangealleddet (MCP-leddet) i høyre pekefinger ut av ledd. Fingeren ble forsøkt grovreponert på stedet...
Sverre Myren, Titto T. Idicula, Kjell Arne Kvistad
15.12.2015
En frisk mann i 40-årene skulle ut for å handle julegaver. På kjøreturen hjemmefra merket han at han fikk problemer med hukommelsen. Gaver som han tidligere hadde kjøpt, kunne han ikke huske hvor han...
Sverre Myren, Marit Julien, Geir Bråthen
26.01.2016
Ordet førlighet bør unngås i akuttmedisinsk sammenheng. Det kan misforstås. Illustrasjon: Sylvia Stølan Førlighet betyr ifølge ordboken «evne til full bevegelighet» ( 1 ). Ordet kommer av adjektivet...