Sverre Marstein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Marstein

Petter Urdal, Bjørn Bolann, Sverre Marstein, Pål Rustad, Heidi Steensland, Arne Åsberg
03.06.2004
De fleste klinisk-kjemiske komponenter som nå måles, har vært målt i flere tiår. I denne tiden har analysemetodene endret seg meget, men tilhørende referanseintervaller er bare i beskjeden grad blitt...
Sverre Marstein
30.10.2000
I Ivar Anders Eide & Anders Angelsens artikkel om prostataspesifikt antigen i Tidsskriftet nr. 21/2000 (1) påkaller forfatternes bruk av begrepene (diagnostisk) sensitivitet og spesifisitet noen...