Sverre Lundevall

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Lundevall

Bente Aschim, Signe Flottorp, Sverre Lundevall, Anne Kathrine Nore
28.06.2021
Arthur Hertzberg døde 7. april i år, 84 år gammel. Han hadde et godt hode og gled lett gjennom skolen og medisinstudiet. Etter turnus og tre år i Storfjord i Lyngen ble han...
Bente Aschim, Signe Flottorp, Arthur Hertzberg, Sverre Lundevall, Anne Kathrine Nore
13.11.2017
Morten Laudal døde 2. september 2017, 63 år gammel. Han var fastlege og kommunelege i Vestby og gjorde i en årrekke en stor innsats i mange viktige verv i Legeforeningen. For sitt engasjement for...
Kristin Prestegaard, Sverre Lundevall
15.03.2007
Veiledningsgruppene i allmennmedisin er populære og lærerike for deltakerne. Sykehustjenesten skåres fortsatt som det nyttigste i spesialistutdanningen Sverre Lundevall og Kristin Prestegaard. Foto...
Sverre Lundevall, Bente Aschim
21.10.2004
– Legg igjen det flinke hodet ditt hjemme. Det var budskapet til allmennleger og studenter, samlet til seminar for å bli simulerte pasienter. Slik bevisstgjøres både den nåværende og fremtidige legen...
Sverre Lundevall, Bente Aschim
20.08.2000
Det fortalte Dr. Jonathan Silverman fra Cambridge ved et kurs i kommunikasjon med pasienter på Landego fyr utenfor Bodø i sommer. Lærer av videoopptak Sammen med Juliet Draper og Suzanne Kurtz har...
Sverre Lundevall
28.01.2014
Tveiten, Sidsel Veiledning – mer enn ord 4. utg. 302 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 439 ISBN 978-82-450-1451-8 Forfatteren har bakgrunn som sykepleier og er førsteamanuensis ved...
Sverre Lundevall
15.12.2015
En reform som gir kortere ventetid for psykiatrisk behandling i spesialisthelsetjenesten er isolert sett bra. Men den kan ha noen bivirkninger «Jeg ser du er forsinket, så jeg skal være rask. Jeg...