Sverre Georg Sæther

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Georg Sæther

Ane Toft, Tore Wergeland Meisingset, Sverre Georg Sæther
27.05.2020
A man was hospitalised several times with loss of consciousness accompanied by involuntary movements. He would then experience confusion, with episodes of visual and auditory hallucinations. His...
Ane Toft, Tore Wergeland Meisingset, Sverre Georg Sæther
25.05.2020
En mann ble flere ganger innlagt med bevissthetstap ledsaget av ufrivillige bevegelser. I forvirringstilstanden som fulgte hadde han periodevise syns- og hørselshallusinasjoner. Flere ganger ble...
Morten Brix Schou, Ole Kristian Drange, Sverre Georg Sæther,
24.09.2019
Clozapine is considered to be the most effective antipsychotic drug for treatment of schizophrenia ( 1 ). However, because of serious adverse effects, such as agranulocytosis, this is not a first-...
Morten Brix Schou, Ole Kristian Drange, Sverre Georg Sæther
23.09.2019
Klozapin regnes som det mest effektive antipsykotikumet ved behandling av schizofreni ( 1 ). På grunn av alvorlige bivirkninger, som agranulocytose, er medikamentet likevel ikke et førstevalg...