Svenn Torgersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svenn Torgersen

Svenn Torgersen
26.06.2017
Mette K.F. Kreis, Helge Andreas Hoff, Henrik Belfrage et al. red. Psykopati 222 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget 2016. Pris NOK 379 ISBN: ISBN 978-82-450-2003-8 Denne utgivelsen er basert på innleggene...
Svenn Torgersen
30.05.2002
Psykiatriske tilstandsbilder som faller inn under det man i dag ofte kaller somatoforme forstyrrelser, er blitt betegnet med en rekke navn gjennom tidene. Hippokrates anvendte betegnelsen hysteri...
Svenn Torgersen
10.01.2002
Personlighetsproblemer har alltid vært en del av den offisielle psykiatriske nomenklaturen og dens diagnoselister. Det var likevel det amerikanske klassifikasjonssystemet for psykiske forstyrrelser,...
Svenn Torgersen
04.11.2010
Psykiske problemer, i hvert fall av mild eller moderat grad, går ikke sjelden over. Men hvordan påvirker behandling – farmakologisk, psykoterapeutisk eller annen form for terapi – dette forløpet?...
Svenn Torgersen
17.04.2012
Kjernen i schizofreni er en forstyrrelse i realitetsoppfatningen. Det gir seg utslag i forstyrrelser i sansningene, tankelivet, forholdet til seg selv, til andre mennesker og til dagliglivets...