Sven Young

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sven Young (f. 1968) er dr.med., spesialist i ortopedisk kirurgi og overlege på Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Han er nå overlege på kirurgisk avdeling, Kamuzu Central Hospital, og førsteamanuensis på College of Medicine i Lilongwe, Malawi. Ph.d.-avhandlinga omhandla forsking frå Malawi og andre lavinntektsland.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonfliktar.

Artikler av Sven Young
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media