Sven Svebak

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sven Svebak

Sven Svebak
16.12.2004
Munck-Johansen, Franciska Latter – til helse og glede 142 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 229 ISBN 82-05-32553-7 Målgruppen er «… alle som vil vite mer om latterens gunstige...
Bjørn Kristoffersen, Sven Svebak, Knut Aasarød
20.03.2002
Nyresvikt (uremi) fører til død dersom ikke pasienten får dialyse eller får utført transplantasjon.I Norge er pasienter med kronisk nyresvikt blitt behandlet med dialyse i de siste 30 år. I den...